HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130522_42a4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zmizely kontejnery na trideny odpad

Datum nahlášení: 13.05.2022

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den, v ulici Jakoubkova byly do minulého týdne na konci ulice (u posledního parkoviště vedle č. p. 3332) kontejnery na plast a papír. Nyní zmizely. Měl jsem za to, že byly přesunuty kvůli čištění vozovky, ale do pátku 13. 5. se na místě stále neobjevily. Chtěl bych Vás požádat o zajišténí jejich návratu domů.


Lokalita závady: Jakoubkova 3332, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Nádoby jsou ve vlastnictví svozové společnosti, které proto podnět předávám k dořešení. Pokud byly přemístěny, zajistí jejich vrácení na původní místo, případně jejich náhradu nejpozději do týdne.