HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130622_82a7


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená komunikace.

Datum nahlášení: 13.06.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadlý asfalt na komunikaci(díra).


Lokalita závady: Havlíčkova 698/11, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situaci prověříme a výspravu zařadíme do plánu oprav. Jedná se o závadu na kanalizaci - opravu řeší SČVK.