HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130717_a79b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozena vozovka a chodník

Datum nahlášení: 13.07.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Propadlá vozovka a chodník vlivem ucpaného kanálu který má zbořenou přepážku a voda vymývá podloží.Na vozovce v těsné blízkosti trhliny je nevhodně umístěn hlavní uzávěr vody do mého domu po kterém přejíždí vozidla.Dříve byl umístěn na chodníku.


Lokalita závady: Zemská 551/38, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáváme k řešení na SČVK.