HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130815_2922


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nedostatek bezpečných parkovacích míst

Datum nahlášení: 13.08.2015

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: Po dopravním značení nástupních ploch požárních vozidel došlo v ulici Habrová k velkému úbytku parkovacích míst. Bohužel parkovací plochy mezi konečnou stanicí trolejbusů (Nová ves) a panelovým domem čp 3103, 3104 jsou místa příliš nebezpečná k parkování vozidel. (časté krádeže vozů Škoda (octavia), rozbitá okénka, autorádia, pneumatiky včetně disků. Bohužel městská policie nedokáže dostatečně ochránit majetek občanů města Teplice a tvrdě pokutuje stání na veřejné zeleni v bezpečné části před vchodem čp 3104. Proto bych navrhoval větší osvětlení, časté průjezdy policejních vozidel nebo časté pochůzky městských policistů atd.


Lokalita závady: ulice Habrová, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jana Strejcovská (odbor dopravy a životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Váš podnět ohledně častějších pochůzek strážníků městské policie předám vedení MP. K parkování mohu sdělit, že budeme prověřovat možnost zřízení parkovacích míst (např. šikmých) právě ve vámi zmíněném úseku z ul. Habrové k točně MHD.