HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130815_94c5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Zapáchající kanalizace

Datum nahlášení: 13.08.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Dobrý den, obrátili se na mne občané bydlící v domě na křižovatce ulic U Zámku a Alejní, kde prave probíha rekonstrukce komunikace vč. kanalizace. Vstup do kanalizace zůstavá dle jejich vyjadreni pro každodenním ukončení praci otevřen a okolí je tak zamořeno zápachem.


Lokalita závady: ulice Alejní, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Nejedná se o závadu na komunikaci. Jedná se o práce na rekonstrukci kanalizace.