HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130915_f35d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chodník

Datum nahlášení: 13.09.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Prosím Vás, za by nešlo vybudovat asi 15 m. nového chodníku v Teplicích - Proseticích ul. Pražská od č.p. 3011/28 na parkoviště k PENNY marketu. V současné době je tam již několik let pouze vyšlapaná cesta, kterou prochází denně mnoho obyvatel tohoto sídliště včetně matek s kočárky. Bylo by tak dobré propojit chodník od vchodů do domů s jediným nákupním centrem v tomto sídlišti. Za sucha je tato cesta hodně prašná a za mokra je bahnitá.


Lokalita závady: ulice Pražská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Kolegyně Gartnerová, která Váš návrh bude řešit, je tento týden na dovolené. V průběhu příštího týdne Vás bude kontaktovat.

Vzhledem k tomu, že pozemek č.514/1 k.ú. Teplice není v majetku Statutárního města Teplice, nemůže zde město na vlastní náklady vybudovat chodník, popř. provádět jakékoliv úpravy.