HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 130917_9c85


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Díry na silnici

Datum nahlášení: 13.09.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Několik děr a výtluků na komunikaci Čs. Legií, od křižovatky se Štúrovou ulicí a Skupova


Lokalita závady: Československých legií 758/19, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Propad u kanálu předán k řešení SČVK a výtluky zadány k opravě.