HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 131115_c94c


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený trávník- nesmyslná stavba pro odpad

Datum nahlášení: 13.11.2015

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V Teplicích Pražská ulice byl zničen trávník z důvodu postavení klecí na odpad. Odůvodnění získání 5 parkovacích míst na místě kde popelnice stály 26 let.Stačilo jen dát klece na toto místo aby nebyly roztahané po celé ulici. Ovšem touto stavbou o pár metrů dál 5 parkovacích míst zas ubude. Takže nesmysl.Popelnice na novém místě ještě ke všemu budou tahat popeláři přes chodník. Prostě Kocourkov.!!!


Lokalita závady: ulice Pražská, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, jedná se o výstavbu nového kontejnerového stání. Prioritou je přesunutí nádob na odpad z dosavadního stanoviště, které je umístěno na komunikaci mezi parkujícími auty, což je naprosto nevyhovující a všude ve městě, kde lze pro umístění nádob využít jiné umístění, nádoby z komunikací postupně odstraňujeme. Důvodem je zejména zajištění bezpečnosti občanů při vhazování odpadů, předcházení poškození zaparkovaných vozidel samovolným pohybem kontejnerů např. při silném větru, případně odloženým velkoobjemovým odpadem či při samotném svozu odpadu. Klece jsou osazovány zejména z důvodu zabránění rozfoukávání odpadu po okolních plochách. Uvolnění parkovacích míst je pak teprve důsledkem, nikoli prvotním záměrem. Na původním místě skutečně cca 5 parkovacích míst přibyde, u nového kontejnerového stání postačí, právě díky přilehlému chodníku, sklopit obruby pro svoz a zabrat šíři jednoho parkovacího místa.