HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 131123_5bd1


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neskutečný nepořádek kolem Zahradního domu, věčný neřešený problém

Datum nahlášení: 13.11.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Popelnice u Zahradního domu jsou nejustále přeplněné, majitelé restaurací - Zahradní dům a Royal Crown pokládají pytle s odpadem systematicky vedle popelnic, vůbec se nenamáhají házet je dovntitř! Je to věčný problém, neskutečná ostuda města nemluvě o tom, že se v odpadu vrtají bezdomovci, které taky město nemá ani trochu pod kontrolou! Bylo by vhodné mimo dny svozu odpadu těchto podzemních kontejenrů zabezbečit, aby Pederson služba, která vyprázdňuje odpadkové koše kolem a v parku, uklízela tento nepořádek po nedisciplinovaných restauratérech alespoň oparativně v rámci své práce kolem odp.košů a to denně! Ty pytle se tam válejí od čtvrtka a nikdo s tím nic nedělá, jen se kupa každým dnem nabývá na oběmui. Je to humus a otřesná vizitka města.....


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, stanoviště již bylo uklizeno při dnešním ranním vývozu. Původce odpadů odložených mimo podzemní kontejnery jsme se snažili zjistit, aby mohlo dojít k nápravě. Předesílám, že obě provozovny, jak restaurace Cocteil Café – Pizzeria, tak Zahradní dům mají ukládání odpadu do těchto podzemních kontejnerů povoleno, aby nemuseli mít u svých provozoven samostatně umístěné kontejnery, které byly zdrojem nepořádku (zejména z důvodu vyhrabování odpadu bezdomovci, odkládání odpadu jinými původci atd.) a hyzdily okolí. S majitelem provozovny v Zahradním domě jsme v této věci od léta v průběžném kontaktu, foto o zaplněnosti kontejnerů nám sám průběžně zasílá. Aktuálně nám včera večer zaslal foto ze skladu své provozovny, kde z důvodu zaplněnosti podzemních kontejnerů ponechal k pozdějšímu uložení do nádob až po jejich úterním vývozu jak směsný odpad v černých pytlích, tak papírový odpad vyprodukovaný při činnosti jeho provozovny. Upozorňuje také na časté ucpávání vhozových šachet, díky kterému pak ostatní již pouze odloží pytle s odpadem okolo nádoby, která však plná nutně být nemusí. Do konce roku by proto měly být vhozové šachty vyměněny za jiný typ, který by měl být uživatelsky vhodnější a eliminovat ucpávání.
Restauraci Coctail Café – Pizzeria jsme ve věci odkládání odpadu mimo nádoby také kontaktovali. Dle jejich sdělení odpad ke vhozům do nádob neukládají. Pro vaše tvrzení, že původcem odpadů u nádob jsou tyto provozovny bychom tedy potřebovali důkaz, nejlépe foto s osobou, která tam odpady takto uložila, abychom mohli zahájit správní řízení o přestupku. V opačném případě není bohužel jak prokázat.
Dle tvrzení několika dotázaných subjektů v ul. U Zámku, které podzemní kontejnery sami využívají, je prý poměrně častým jevem, že zde zastaví auto a odpad zde vyloží. Nelze posoudit, zda se jedná o místní, kteří zde bydlí nebo občany či dokonce firmy zcela odjinud. Pokud by byl odpad přivážen odjinud, kontejnery pak kapacitně nedostačují. V tomto smyslu doporučuji, pokud jste něčeho takového svědkem, volat bezplatnou linku Městské policie tel. 156, která obratem vyšle hlídku a věc na místě prošetří. Zároveň již byly učiněny kroky k navýšení četnosti svozu. Častější svoz je však podmíněn osazením dodatkové tabulky s vyhrazeným termínem svozu tak, aby bylo zajištěno odparkování vozidel ze čtyř parkovacích míst před kontejnery a umožněn k nim přístup svozového vozu. Schvalovací proces úpravy dopravního značení trvá cca 3 měsíce. Svoz tedy můžeme posílit jakmile bude schváleno a osazeno. Do té doby již byl vznesen požadavek na úklid odpadů uložených mimo nádoby společně se svozem košů, tak jak sama zmiňujete. Dnes tedy opět zaurgováno na dispečinku svozové společnosti, aby po dobu než bude moci být navýšena četnost svozu, byl udržován pořádek alespoň tímto způsobem.