HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 131123_b8d0


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Řetenice, závada na veřejné zeleni - sečení trávy

Datum nahlášení: 13.11.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: V sídlišti Řetenice – střed, dochází k opakovanému poškozování, ničení travního porostu a nežádoucímu zhutnění svršku terénu. Správce zeleně MP započal v tomto roce, měsíci listopadu již šestou seč travního porostu. Když se člověk podívá na travní porost v dotčeném místě v sídlišti Řetenice, tak tráva nedosahuje výšky ani ke kotníkům. Ani podmáčený svršek terénu v deštivém podzimu, není vhodný pro těžké sekačky Gianni Ferrari o hmotnosti stroje až jedné tuny, kdy spíš dochází k válcování trávy do podmáčeného-bahnitého terénu. Tak si člověk říká, aspoň to listí ze stromu, které nyní v listopadu postupně padá na zem sekačka vybavena sběrem listí sebere ze země. Po letmém pohledu na stromy v okolí člověk zjistí, že spad listí ze stromu je tak na 50%, to znamená, že správce MP, se bude muset opakovaně v dalším čase vrátit na místo samé, a zbytek spadu listí odstranit z travního porostu. Jsme přesvědčeni, že výše popsaná situace a tento způsob údržby městské zeleně, nemá nic společného s péčí řádného hospodáře. Důsledek tohoto způsobu organizovámí a nežádoucí činnosti je postupný zmar a zkáza na veřejné zeleni (prostranství).. "po nás potopa". Předkládáme k úvaze, jsou na OŽP Teplice vůbec ještě soudní lidé? ..nebo lidé všehoschopní s poruchou osobnosti, nebo jen zištně kalkulující k prospěchu svému? Toť otázka k zamyšlení..


Lokalita závady: Řetenice, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Vendula Pillerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V této lokalitě probíhalo hrabání listí nikoli sekaní.
V. Pillerová
----------------------------------
Hrabání listí na etapy, po postupném spadu, je skutečně běžnou praxí. Na podzim je ideální shrabat cca 3/4 spadaného listí, na jaře zbytek dohrabat. Na všech místech v Teplicích se na podzim hrabe 2 až 3 - dle druhu a hustoty stromů v dané lokalitě.
Na tomto portále prosím vás nepředkládejte žádné vaše úvahy k zamyšlení...
A vaše invektivy na můj odbor už komentovat nebudu...ztráta času.
D. Teuschelová