HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 131219_a2f3


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadkový koš bez vložky

Datum nahlášení: 13.12.2019

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Odpadkový koš (betonový) nemá plechovou vložku. Tato byla prohnilá a byla zřejmě odvezena a dočasně nahrazena igelitovým pytlem. Tato dočasnost však trvá několik týdnů...


Lokalita závady: Aloise Jiráska 3353, Teplice, 415 01, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Pokyn na dodání vložky do betonového koše, byl předán na dispečink svozové společnosti Marius Pedersen a.s.