HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140319_c56a


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: WC Prosetice

Datum nahlášení: 14.03.2019

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Hlavně, že máme Proseticích stříšku pro hybrid a záchod pro řidiče pořád nefunguje. Fakt super, chodit do křoví před točnou plnou lidí.


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jakub Číže (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dosavadní nefunkčnost WC je způsobena průtahy třetí strany, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., při instalaci elektroměru.

Předpoklad zprovoznění je pátek 22. 3. 2019.

Sociální zařízení zprovozněno dne 4. 4. 2019.