HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140323_206d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vrak u Arkadie

Datum nahlášení: 14.03.2023

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Vrak


Lokalita závady: U Nových lázní, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Milena Tvrdíková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidlo již máme v evidenci, a ke kontrole MP. Po té bude postupováno dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
EDIT: Majiteli byla zaslána výzva k odstranění vozidla. Při kontrole 2.6.2023 vozidlo již na místě nebylo.