HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140323_b061


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky na náspu

Datum nahlášení: 14.03.2023

Kategorie závady: Neudržovaná zeleň, která není v majetku města


Popis závady: Na náspu, zídce a přilehlém chodníku leží dost odpadků, je dost nepříjemné tudy procházet


Lokalita závady: Spojenecká, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Mgr. Martina Mayerová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, vyzvu majitele pozemku pro zjednání nápravy. Děkujeme za spolupráci při úklidu města nahlášením nepořádku. (15.3.2023)

-------------------------------------------------------

Dobrý den, majitel pozemku je obeznámen a úklid přislíbil. Naplánovala jsem si, že do 30 dnů osobně zkontroluji. (16.3.2023)

------------------------------------------------------

Dobrý den, dne 17. 3. 2023 majitel pozemek prosvětlil a uklidil. Děkujeme za spolupráci při úklidu města nahlášením nepořádku. (30.3.2023)