HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140416_b97b


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nepořádek

Datum nahlášení: 14.04.2016

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den,hrozný nepořádek po celé délce parkoviště


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. K nepořádku na pozemcích v ulici Nákladní v Teplicích, které nejsou v majetku Statutárního města Teplice, Vám sdělujeme, že za pořádek na pozemcích je zodpovědný majitel nebo uživatel pozemku. Bohužel nepořádek na těchto pozemcích ve většině případů způsobují třetí osoby (tedy ne majitel nebo uživatel pozemku), a je velmi těžké dokázat, kdo znečištění pozemku způsobil. Udržování čistoty pozemků v majetku právnických osob, což jsou Vámi popisované pozemky v ulici V Lipách, je řešeno formou písemného upozornění na stav pozemků s žádostí o úklid.
Dále bychom Vám chtěli sdělit, že neexistuje právní předpis nebo norma, dle které by šlo nařídit pravidelnou údržbu nebo úklid soukromých pozemků. Majitele či uživatele pozemků je jen možné upomínat a případně pokutovat za narušení vzhledu obce. Bylo by v rozporu s platnou legislativou uklidit znečištěné pozemky na náklady města a následně vynaložené finanční prostředky vymáhat. S pozdravem Jurčíková referent ODŽP MgM Teplice