HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140420_c258


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Chybějící chodník a přechod

Datum nahlášení: 14.04.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Jedná se protilehlé zastávky "Trnovany, čerpací stanice". ze sídliště je k nim špatný přístup. k zastávce vede nevhodně vytvořený chodník a ze směru ulic Janáčkova a Puškinova musí člověk překonávat křoví a bláto. Navíc zcela chybí jakákoliv možnost bezpečného přechodu silnice mezi oběma směry v blízkosti zastávek.


Lokalita závady: Masarykova třída, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Statutární město Teplice má zpracovánu studii přechodu pro chodce mezi zastávkami a přístupového chodníku od ul. Puškinova a Janáčkova.