HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140424_f90f


Stav zpracování: V ŘEŠENÍ


Název hlášení: Poškozená vozovka v ulici Horská

Datum nahlášení: 14.04.2024

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Cca půl roku neopravený povrch vozovky po provedeném výkopu při opravě havárie vody. Vzhledem k vysoké frekvenci aut zajíždějících na parkoviště Sokolovny sestav neustále prohlubuje a zhoršuje, vozovka je v místě úzká a kvůli parkujícím autům se díře se téměř nedá vyhnout.


Lokalita závady: Horská 939/3, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Hana Bredlová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána zhotoviteli k zajištění opravy.