HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140518_8514


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozená silnice a chybějící značka

Datum nahlášení: 14.05.2018

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Při rekonstrukci kolektoru zde byli provedeny výkopové práce a při tom odstraněna dopravní značka, B2 Zákaz vjezdu všech vozidel. Po rekonstrukci kolektoru zde zůstala nedokončená oprava vozovky s dopravním značením


Lokalita závady: Duchcovská, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Věc prověříme a provedeme nápravu.

S pozdravem

Daniel Městka
odbor dopravy
Magistrát města Teplice