HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140524_8c65


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odstavené nepojízdné vozidlo

Datum nahlášení: 14.05.2024

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Dobrý den, žádám o vyzvání majitele vozidla SPZ 1UI 2576, které je nejméně 4-5 měsíců odstavené v ulici Doubravická po pravé straně při vjezdu na sídliště. Překáželo i při čištění komunikací, nebylo odtaženo. Děkuji.


Lokalita závady: Doubravická, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Milena Tvrdíková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidlo bude prověřeno MP. Bude-li se jednat o vrak, budeme postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - majitel bude vyzván k odstranění vozidla.
EDIT: Vozidlo prověřeno s TK do února 2025. V současné době vozidlo není vrakem.

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se vrakem stává vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku nebo které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.