HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140917_11bd


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neuklizené schody

Datum nahlášení: 14.09.2017

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Schody mezi ulicí V Břízkách 385-7 v hájku jsou opět plné listi a hrozí na nich úraz.


Lokalita závady: V Břízkách 380/5, Teplice, 415 03, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Schody v ulici V Břízkách a přístupové chodníky k bytovým domům v místě byly vyčištěny dne 26.9.2017.