HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 140921_2e47


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odložená auta

Datum nahlášení: 14.09.2021

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Jeden OA modrý Smart SPZ 8UO 3586 je v ul Havlíčkova před krámem elektro již několik let,takže pod ním už roste mech.Při každoročním mytí ulic překáží. Druhý OA červený Renault SPZ 4S5 1853 stojí na konci ul Havlíčkova v zákazu vjezdu na odbočce ke hřišti Hvězda Trnovany.Toto vozidlo sem bylo přemístěno z protějšího místa,při letošním jarním mytí komunikace.


Lokalita závady: Skupova, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den. Byla požádána Městská policie Teplice o prověření aktuálního stavu vozidel a jejich umístění.