HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 141015_4a69


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Závada na komunikaci (3)

Datum nahlášení: 14.10.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Sobědruhy, křižovatka ul. Stará x Srbická, díra uprostřed kžižovatky (asi propadlý hydrant?)


Lokalita závady: Srbická 426, Teplice, 415 10, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Tato komunikace není v majetku Statutárního města Teplice. Závadu nahlásíme správci komunikace-Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.