HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 150221_0da5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nefunkční svod dešťových vod z mostu

Datum nahlášení: 15.02.2021

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Paní Langmajerová, vím, že jste to ŘSD už hlásila, ale předtím hrozilo, že někomu nateče za krk špinavá voda. Teď můžou rampouchy někoho vážně zranit. Viz foto.


Lokalita závady: Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla opakovaně hlášena Na ŘSD s upozorněním na nebezpečí úrazu. Vaše foto opětovně zasílám na ŘSD s důraznou žádostí o odstranění závady.