HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 150420_64ea


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nádoba na odpad na veřejné komunikaci

Datum nahlášení: 15.04.2020

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Nádoba na odpad přivázaná ostnatým drátem k plotu, zasahující do vozovky, blokuje parkování automobilů.


Lokalita závady: Slovenská 2283, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, ze zákona o odpadech nelze nařídit umístění nádob na pozemku vlastníka a toto tedy pouze doporučujeme. Pokud je nádoba vlastníkem objektu využívána ke sběru tříděného odpadu není z našeho pohledu důvod k jejímu odvozu. Předávám k posouzení na odbor dopravy.