HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 150421_5e9f


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadky

Datum nahlášení: 15.04.2021

Kategorie závady: Neudržované pozemky, které nejsou v majetku města


Popis závady: Poházený odpad


Lokalita závady: Nová Ves, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Bc. Tereza Havlínová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vlastník předmětného pozemku bude neprodleně písemně vyzván k nápravě stavu pozemku.

Bc. Tereza Havlínová, OŽP