HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 150422_7496


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Staré vodorovné značení-

Datum nahlášení: 15.04.2022

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: V ulici Havlíčkova (Trnovany) naproti hospodě U sudu .Již několik let je zde pozůstatek vyhrazeného parkování ,svilá značka byla odstraněna když uživatel zemřel,vodorovná zde zůstala.Jedná se o značku V10f ( invalida).


Lokalita závady: Štúrova 1258, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, zmíněné zbytky dopravního značení měl odstranit jeho vlastník, který dle Vašeho sdělení zemřel. Bez svislé dopravní značky lze na dotčeném místě běžně parkovat. Nicméně provedeme kontrolu.