HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 150517_8dca


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Rizikové místo při cestě dětí do školy

Datum nahlášení: 15.05.2017

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: Děti si cestou do školy Na Stínadlech zkracují cestu přes parkoviště a hrozí zde vážný úraz při ranní špičcce. Jeden z chodníků směřuje na parkoviště. Navrhuji buď vybudovat chodník podél plotu školky, nebo zrušit část chodníku směřujícího přes parkoviště a navést chodce na stávající chodník okolo parkoviště.


Lokalita závady: část obce Teplice, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Markéta Kokšalová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. v uvedené záležitosti provedeme v příštím týdnu místní šetření za účasti PČR a budeme Vás informovat i výsledku zjištění a o případných opatřeních.
S pozdravem
Bc. Markéta Kokšalová
---------------------------------------------------------
Dobrý den,
po provedeném včerejším místním šetření za účasti Policie ČR jsme dospěli k závěru, že v uvedeném úseku jsou chodníky zbudovány řádně a přehledně. To, že děti nechodí po chodníku a vejdou do prostoru parkoviště bohužel nemůžeme ovlivnit. V případě zřízení chodníku podél plotu školky, bychom ztratili poměrně dost parkovacích míst na uvedeném prostranství, což by jistě také nebylo žádoucí. Jediné co zvažujeme je instalace dopravního zařízení na okraj asfaltového chodníku, tak aby chodci byli nuceni přecházet v místě určeném a pokračovat ke škole po středovém chodníku ze zámkové dlažby.

S podzravem
Bc. Markéta Kokšalová
odbor dopravy