HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 150519_dce1


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 15.05.2019

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Po odjezdu pracovníků SČVK nebyl dán chodník do původního stavu. V ulici je takových míst více. V těchto místech se chodník postupně propadá, je zničená dlažba a obrubník, není v původním designu. Některé jsou již staršího data a jiné z tohoto roku.


Lokalita závady: ulice K. J. Erbena ev.č. 1866, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Závada byla předána k opravě SČVK. Ze strany společnosti bylo přislíbeno zjednání nápravy.