HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 150822_59c8


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Lavičky

Datum nahlášení: 15.08.2022

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Prosím o odstranění laviček u pískoviště na adrese písečná 2990. Důvodem odstranění je scházení se nepříjemných lidi. (narkomani atd. )


Lokalita závady: Písečná 2990/3, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Bohužel na žádost jednoho občana nemůžeme lavičky odstranit. Pokud by jste chtěli před svým domem odstranit lavičky, stačí projednat toto odstranění na schůzi vlastníků nebo nájemníků bytů a prostřednictvím delegáta bytového družstva písemnou žádost, ze které je jasné, že souhlasí většina nájemníků s odstraněním laviček, zaslat na odbor životního prostředí. Toto opatření bylo zavedeno v návaznosti na mnoho protichůdných reakcí občanů. Někteří občané po odstranění laviček na žádost některého z nájemníků zase psali žádosti na jejich znovu nainstalování.