HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 151123_c8ae


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přeplněné kontejnery na tříděný odpad

Datum nahlášení: 15.11.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Dobrý den, takto ti vypadá u nás v Gagarinově ulici skoro pořád.


Lokalita závady: Gagarinova, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předávám na dispečink k prověření pravidelné realizace svozů dle harmonogramu, neboť svoz nádoby na papír i plast je v tomto stanovišti nastaven na 2x týdně, tedy v úterý a sobotu má být svážen papír a ve středu a sobotu svážen kontejner na plast. V této ulici jsou další dvě stanoviště na separovaný odpad (ta už jen se svozem obou komodit 1x týdně) a kapacitně by tedy měla dostačovat.