HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 151223_28ac


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Přeplněný odpadkový koš, nepořádek

Datum nahlášení: 15.12.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Přeplněný odpadkový koš, nepořádek kolem něj na parcele p.č. 377/1 k. ú. Teplice - Řetenice (poblíž objektu Duchcovská č.p. 431),


Lokalita závady: Duchcovská 431, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Předáno na dispečink svozové společnosti k zajištění nápravy.