HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160117_cf39


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Nový chodník Trnovanská

Datum nahlášení: 16.01.2017

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Vložit do investic vybudování nového chodníku, Trnovanská ul. Jedná se v současnosti o vyšlapanou cestičku, která při nepořízni počasí se změní v hliněnou hmotu, která se nanáší na stávající komunikace. Lidé využívají stávající stav při zkrácení cesty mezi ulicí V závětří k nákupnímu středisku Hvězda.


Lokalita závady: část obce Trnovany, Teplice, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Zařadíme do investičních akcí.