HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160620_1d87


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opuštěný automobil

Datum nahlášení: 16.06.2020

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: Automobil Alfa Romeo 2U3 2877 stojí v ulici Emílie Dvořákové již mnoho let. Je kolem něj vzrostlá tráva, má ulomená zrcátka a nikdo s ním nejezdí (majitel se odstěhoval). Vzhledem k nedostačujícímu místu pro parkování v uvedené ulici, žádáme o odstranění tohoto nepoužívaného vraku, který roky zabírá místo pro parkování. Děkujeme za vyřízení.


Lokalita závady: Emilie Dvořákové 268/10, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Marek Roth (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vozidlo prověříme zda je již vrakem podle §19 zákona o pozemních komunikacích, tedy je vozidlem "které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla".