HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160620_75b4


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Dopravní značení

Datum nahlášení: 16.06.2020

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dopravní značka v ulici Havířská u domu č.p. 882 je značně zakřivena. Se silnými větry se zakřivení zhoršuje, pravděpodobně z důvodu přítomnosti několika značek nad sebou a tím vzniku velké plochy.


Lokalita závady: Havířská 882, Teplice, 415 01, okres Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení.