HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160620_d0d5


Stav zpracování: NELZE VYŘÍDIT


Název hlášení: Potkan

Datum nahlášení: 16.06.2020

Kategorie závady: Deratizace, dezinsekce, dezinfekce, regulace holubů


Popis závady: Dne 10.6.2020 jsem s kamarádkami navštívila známou v lázních. Při čekání na autobus do Prahy na Benešově náměstí jsme viděly na ulici pobíhat potkana.


Lokalita závady: Školní, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Bc. Tereza Havlínová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Podnět byl předán k prověření deratizační firmě.
Dne 16.6.2020 bylo provedeno místní šetření deratizační firmou. Výskyt hlodavců nebyl zjištěn. Pravděpodobný možný výskyt hlodavců by mohl být vázán na krmení holubů obyvateli při čekání na autobusový spoj. V návaznosti na toto zjištění nebyla provedena pokládka nástrah na pozemky ve vlastnictví města Teplice.

S pozdravem
Bc. Tereza Havlínová