HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160715_fcc6


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Komunikace je jako cedník

Datum nahlášení: 16.07.2015

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Několik děr v komunikaci a rozpadající se asfaltový povrch, cca před 1,5 rokem díry označeny sprejem pro vymezení rozsahu oprav - opravy se ale k dnešnímu dni neprovedly


Lokalita závady: ulice Marie Majerové, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Milena Gartnerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Oprava komunikace bude provedena po ukončení stavebních prací, které v současné době probíhají v okolních ulicích. V minulém roce byly práce odloženy z důvodu závady na splaškové kanalizaci.