HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160820_458d


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Francouzská ulice

Datum nahlášení: 16.08.2020

Kategorie závady: Čištění komunikací


Popis závady: Před 14 dny skončila ve Francouzské ulici od lesa rekonstrukce kanalizace a vody. Byl proveden asfaltový povrch. Stavební firma která rekonstrukci prováděla nám sdělila, že by mělo přijet auto s vodou a vozovku dočistit. Bohužel se ještě nestalo a tak Vás prosím o urgenci této služby. Kropící vůz nestačí. Silnice potřebuje umýt proudem vody.


Lokalita závady: Francouzská 1734/17, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Iva Smetáková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Po ukončení zemních prací bylo provedeno místní šetření a nebyly shledány nedostatky po úklidu vozovky.