HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160915_7260


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Vybudování osvětlení

Datum nahlášení: 16.09.2015

Kategorie závady: Veřejné osvětlení a světelná signalizace


Popis závady: V hlášení 240815_eb06 je uvedeno, že tato cesta není na pozemcích města. Dle výpisu z katastru, je hraniční (z pohledu od Trnovan je levá část města, pravá část je Ústeckého kraje - školy). Jak bylo psáno v předchozím hlášení, cesta je poměrně využívaná a tak by tam bylo vhodné vybudovat osvětlení. Vzhledem k probíhající rekonstrukci ulice Skupova (kde se vybudovalo nové veřejné osvětlení, dokončuje se chodník a bude se upravovat komunikace), by při uvažovaném možném vybudování osvětlení, bylo vhodné si připravit kabeláž pod ulicí (pokud by se takto vedla), aby se v případě realizace výstavby osvětlení, nemusel rozkopávat nový povrch komunikace. Ohledně cesty samotné, bych se chtěl optat, jaké jsou možnosti ze strany města na její případnou úpravu po dohodě s vlastníky pozemků (v horní polovině je část rozbitá, v dolní by bylo potřeba odstranit nánosy bahna a provést odvodnění-strouhu).


Lokalita závady: část obce Trnovany, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Radomír Panchartek (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, se svým dotazem se prosím obraťte na vlastníka pozemku, tj. Ústecký kraj (KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE)