HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 160923_8f38


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Neudržovaná zeleň

Datum nahlášení: 16.09.2023

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Před domem Bílinská 2330/82 je mnoho let neudržovaná zeleň. Jedná se o vzrostlá křoví a stromy, kterým se při větru lámou větve. Dosud větve odklízeli z chodníku majitelé zdejších bytů. Prostředí je zde ale velice netušené, a protože zde parkujeme (v okolí není žádný jiný prostor), obáváme se, že je reálné nebezpečí, že v zimě spadne některá větev na auto nebo ohrozí procházející osobu.


Lokalita závady: Bílinská 2330/82, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude prověřena při místním šetření dne 21/09/2023. Závěr vám pak sdělím.
---------------------------------
Dobrý den, přerostlé keře budou zredukovány, bioodpad odvezen, suché větve ořezány - to vše v horizontu cca 3 týdnů.
V období vegetačního klidu pak budou pokáceny suché stromy.
S pozdravem