HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 161022_c4b9


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Poškozený chodník

Datum nahlášení: 16.10.2022

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Chodník má poškozenou asfaltovou vrstvu, která vyžaduje opravu


Lokalita závady: V závětří, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Opravu zařadíme do plánu oprav.
Oprava byla provedena v 11/2022.