HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 161222_5457


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Odpadkový koš

Datum nahlášení: 16.12.2022

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: Delší dobu nevyvezen odpadkový koš.


Lokalita závady: Šmeralova, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, předávám na dispečink svozové společnosti k zajištění nápravy.