HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 170120_e7a5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Kruhový objezd v ulici Přítkovská

Datum nahlášení: 17.01.2020

Kategorie závady: Závady na komunikacích


Popis závady: Velmi silně zvlněný povrch kolem kruhového objezdu u Luny v ulici Přítkovská, hrboly kolem celého kruhového objezdu


Lokalita závady: Jana Koziny, Teplice, okres Teplice


Toto hlášení řeší: Zdeňka Langmajerová (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Oprava povrchu je zařazena do plánu oprav v letošním roce.