HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 170222_769e


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Autovraky

Datum nahlášení: 17.02.2022

Kategorie závady: Autovraky


Popis závady: V Teplicích v Trnovanské ul. č. 1329 stojí autovrak Ford Fiesta bez SPZ několik roků, u bývalé restaurace Panorámay stojí Nissan SUV bez SPZ několik měsíců.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Milena Tvrdíková (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude prověřena MP a následně bude postupováno dle zákona č. 13/1997 Sb., pozemních komunikacích.