HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 170318_bcd6


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Parkování před garážemi

Datum nahlášení: 17.03.2018

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Minulý týden jsem hovořil telefonicky s vedením městské policie a následně pak i poslal e-mail ve smyslu odstranění problému, který z toho vyplývá. E-mail : Bydlím v Řetenicích, Smetanově ulici. Na konci ulice ve směru ke sklárně je řada garáží a před nimi, přes šířku silnice, parkují každý den (v pracovní době většinou) 2 – 4 osobní automobily. Obtížně se z garáží vyjíždí, zajíždět z venku do garáže je téměř nemožné. Žádám tedy MP (hlídku) o příležitostnou kontrolu na uvedeném místě a upozornění na špatné parkování řidiče vozidel. Protože situace je stále stejná, vyplývá z toho, že MP nekoná, žádám vás proto o součinnost, která pomůže k odstranění uvedeného problému.


Lokalita závady: Smetanova ev.č. 3003, Teplice, 415 03, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace v místě byla již jednou prošetřena a bylo rozhodnuto, že dopravní značení nebude osazeno. Věc tedy ještě jednou proberu s městskou policií a případně přijmeme opatření.

Přeji příjemný den

D. Městka
odbor dopravy
Magistrát města Teplice