HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 170421_2b39


Stav zpracování: NELZE VYŘÍDIT


Název hlášení: Vjezd a výjezd z parkoviště

Datum nahlášení: 17.04.2021

Kategorie závady: Dopravní situace


Popis závady: Po uzavření jednoho vjezdu na parkoviště je zde celkově obtížné "manévrování" a vzhledem k tomu, že auta často parkují částečně i v přístupové cestě na parkoviště je kolikrát vjezd nebo výjezd znemožněn úplně.


Lokalita závady: Trnovany, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, zmíněná plocha neodpovídá svým rozměrem normě pro parkoviště. Jedná se o odstavnou plochu, která je využívána k parkování. Pokud bychom přistoupili k regulaci např. pomocí vodorovného dopravního značení, pak by bylo nutné "vyparkovat" celou jednu stranu kolmého stání a došlo by k úbytku parkovacích míst. Tato plocha neposkytuje komfortní parkování, ale pro zdatnější řidiče, příp. s menšími vozy je využitelná. Pokud parkující vozidlo blokuje výjezd, pak je možné zavolat městskou polici, která (pokud vyhodnotí vozidlo jako překážku v provozu) může provést odtah vozidla.

S pozdravem
D. Městka
odbor dopravy
MgM Teplice