HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 170621_9213


Stav zpracování: NELZE VYŘÍDIT


Název hlášení: Návrh: obytná zóna Moskevské náměstí

Datum nahlášení: 17.06.2021

Kategorie závady: Dopravní značení


Popis závady: Dobrý den, navrhuji vyznačení obytné zóny v lokalitě Moskevské náměstí. Dlouhodobě zde řidiči jezdí neohleduplně, dochází k nebezpečným situacím při rychlé jízdě řidičů, kdy hrozí střet s pohybujícími se chodci či couvajícími vozidly z parkovacích stání. Situace se nyní ještě vyostřila kvůli uzavírce Duchcovské ulici, kdy si někteří řidiči odjízdnou trasu zkracují právě přes Moskevské náměstí. Jako obyvatel této lokality prosím o zvážení tohoto návrhu. Děkuji.


Lokalita závady: Moskevské náměstí 1503/4, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Daniel Městka (odbor dopravy)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, tato aplikace slouží k "hlášení závad", ne pro podávání návrhů a podnětů. Váš návrh nelze v této lokalitě realizovat. Obytná zóna musí mít určité náležitosti a to zahrnuje i jisté stavebně technické prvky. Vámi popisované skutečnosti se bohužel odehrávají i v jiných částech města a zavedení "obytné zóny" není vhodným řešením.

S pozdravem