HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 170820_2e85


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Lavičky

Datum nahlášení: 17.08.2020

Kategorie závady: Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích


Popis závady: Prosím o odstranění dvou laviček z ulice U Císařských lázní, denně na nich leží bezdomovci a budí veřejné pohoršení.


Lokalita závady: U Císařských lázní, Teplice, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Vaše upozornění bude projednáno na poradě vedení města a s Městskou policií Teplice. Jen bych chtěla upozornit, že nelze odstraňovat lavičky jen na základě vámi popsané situace.