HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 170822_83e5


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Rezivějící věšáky na prádlo

Datum nahlášení: 17.08.2022

Kategorie závady: Veřejná zeleň


Popis závady: Dobrý den, za domem č.p.2528 jsou tři rezivějící věšáky na prádlo, které už dnes nikdo nepoužívá a spíše hrozí jejich ureznutí u země, doufejme bez škody na zdraví. Jeden se už povážlivě naklání. Asi by neškodilo je odstranit, jako jich už bylo po sídlištích odstraněno spousta.


Lokalita závady: Jugoslávská 2528, Teplice, 415 01, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Situace bude dne 25/8/2022 prověřena na místním šetření.
-------------------------------
Doporučuji sdělit váš požadavek ostatním sousedům v domě, neboť bude-li přistoupeno k odstranění sušáků, bude tak učiněno bez náhrady.
V řadě podobných případů došlo k nedorozumění mezi lidmi...tak jen abychom tomu předešli.
Pokud žádost o odstranění bude i nadále z pohledu většiny nájemníků aktuální, potvrďte nám tuto skutečnost na mailovou adresu (buď mojí nebo referentky OŽP V. Pillerové).
Děkuji za pochopení.
--------------------------------------
Dobrý den, sušáky byly zlikvidovány - v tomto týdnu se podíváme, zda bude nutné dosypat zeminu a zatravnit.
S pozdravem