HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 171022_8095


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Opakované rušení klidu

Datum nahlášení: 17.10.2022

Kategorie závady: Nezařazeno


Popis závady: Dobrý den, jsem vlastníkem domů v Teplicích, Kapelní 378/8 a 409/6, ve kterých je mimo jiné 12 bytových jednotek. Na žádost všech nájemců bytů sděluji: Ve vedlejším domě je v provozu Music Bar Třískárna. Opakovaně tu probíhá velmi velmi hlučný provoz do ranních hodin. Konkrétně v noci z pátku na sobotu 14 - 15.10.2022 a následující noc 15 - 16.10.2022 končila produkce po celonoční párty až v 9 hod ráno. Kromě toho je vždy po takové akci velký nepořádek v okolí baru. Bydlet v blízkosti tohoto podniku je opravdu "za trest" . Naše uklízečka pravidelně uklízí z chodníku před domem a z oken našeho domu různé nápojové obaly, rozbité sklo, nedopalky apod. Nájemníci trpí značným hlukem a vibracemi od reproduktorů celou noc.


Lokalita závady: Dubská 356/2, Teplice, 415 01, Teplice


Toto hlášení řeší: Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, úvodem bych ráda předeslala, že tento portál slouží primárně k hlášení závad typu: rozbitý mobiliář, nefunkční veřejné osvětlení, rozbitá dopravní značka, černá skládka, přerostlá zeleň apod.
Při zjištění rušení nočního klidu či narušování občanského soužití volejte vždy prosím operativně městkou policii na č. 156 - děkuji.
O problému, který popisujete, víme a je již v řešení - konkrétně jej řeší odbor územního plánování a stavebního řádu, a to s ohledem na "faktické" užívání prostor a způsob využití uvedený v kolaudačním rozhodnutí (souhlasu).
Odbor životního prostředí řeší terasu, která je umístěna na pozemku města (se souhlasem vlastníka), nicméně platnost povolení již pominula. V řešení je neobnovení souhlasu, a to právě s ohledem na časté stížnosti na provozovnu, k níž patří. Na den 07/11/2022 je nařízeno ústní projednání a podání vysvětlení.
Děkuji za pochopení.