HLÁŠENÍ ZÁVAD - STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE


Číslo hlášení: 171023_da29


Stav zpracování: VYŘEŠENO


Název hlášení: Porušování veřejného pořádku - černé skládky velkoobjemového odpadu

Datum nahlášení: 17.10.2023

Kategorie závady: Svoz odpadů a nádoby


Popis závady: V sídlišti Teplice-Řetenice ul. (Buzulucká, Duchcovská, Jaselská, Sokolovská cesta, Zrenjaninská) se téměř u každého kontejnerového stání na směšný odpad opakovaně ukládá od bezohledných a lhostejných osob velkoobjemový odpad všeho druhu, který do popelnic ani jeho blízkosti nepatří. Tímto žádáme kompetentní úředníky OŽP Teplice, MPT a bytových družstev, aby přijali účinné opatření proti tomuto nežádoucímu a přestupkovému jednání. Nechceme se brzy dočkat, že sídliště Řetenice, se bude také jednou ostudně nazývat "vyloučená lokalita" jako byl Chanov, Jirkov, Předlice, Přednádraží (Ostrava) a další.


Lokalita závady: Buzulucká 305/32, Teplice, 415 03, Teplice


Přiložená fotografie:

Fotografie závady

Toto hlášení řeší: Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)


Vyjádření k hlášení: Dobrý den, předání objemného odpadu na sběrném dvoře je pro všechny občany města Teplic zdarma, navíc funguje v rámci sběrného dvora také RE-USE centrum, kam je možné uložit drobné věci, které ještě nedosloužily a není potřeba „vystavovat“ je k dalšímu použití vedle nádob a znečisťovat tak veřejná prostranství. Odbor ŽP, spolu s vedením města, nyní nově dojednal také spolupráci s Nábytkovou bankou Ústeckého kraje, které budou moci občané předat ještě využitelné věci (veškerý nábytek, elektro, hračky apod.), přičemž věci budou zdarma vyzvednuty přímo v domácnostech, bez nutnosti odvozu. Zároveň jsme jednali se stěhovacími společnostmi, abychom zmapovali nabídku v TP a mohli občanům předat kontakty na firmy, které jim odvoz již nevyužitelných věcí na sb. dvůr (který je pro řadu občanů problematický) zajistí. Letáček se souhrnnými informacemi o možnostech naložení s tímto druhem odpadu (případně předání věcí, které ještě nejsou odpadem) aktuálně připravujeme a měl by být v oběhu (na webových stránkách města, v tisku, zaslán bytovým družstvům atd.) koncem měsíce a následně také vyvěšen na klecová kontejnerová stání. Snažíme se tak aktualizovat a průběžně pro občany doplňovat škálu možností, jak s odpady (případně věcmi, které již nechtějí sami využívat) nakládat. Bohužel toto úsilí ani informační kampaně, nejsou všespasující a někteří spoluobčané i přes veškeré dostupné informace a fakt, že se dopouštějí pokutovatelného přestupku, odpad stejně odloží k nádobám. Hlídky Městské policie samozřejmě takové jednání pokutují, pokud jsou mu svědkem a viníkovi jej mohou prokázat. V nejmenovaných stanovištích již také fungují fotopasti. Pokud však viník není přistižen, nezbývá nám než jen zajistit úklid.
Obracíme se tedy také na všechny občany, kterým na pořádku v jejich okolí záleží, uvidí-li někoho okolo nádob vyhazovat odpad nebo např. zastavit jakékoliv auto a vykládat z něj odpad, volat ihned bezplatnou linku 156 Městské policie. Hlídka je zpravidla na místě velmi rychle a věc na místě prošetří. Zároveň Váš podnět předávám na vědomí také řediteli Městské policie s žádostí o součinnost, aby se hlídky na tuto problematiku v dané lokalitě více zaměřily.